تاریخ : شنبه 16 تير 1403
کد 1201

طرحی نو و ایده ای جدید اجرای المان نوری در میدان نماز ممقان

طرحی نو و ایده ای جدید اجرای المان نوری در میدان نماز ممقان

با توجه به برنامه ریزی شهرداری و شورای اسلامی شهر ممقان مبنی بر طراحی های نو و جدید در میادین ممقان ، اجرای المان نوری در میدان نماز انجام پذیرفت.
مدنی شهردار ممقان در بازدید شبانه از المان میدان نماز تقریر داشت : برنامه ریزی های گسترده در حوزه زیباسازی و اصلاح معابر در نظر گرفته شده است ، امیدواریم با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر و با تلاش نیروهای زحمتکش شهرداری ،جانمایی و نصب المان های نوری برای ایجاد جلوه زیبایی در شب و ایجاد طراحی های نو در سطح شهر و ایجاد نشاط برای شهروندان از میدان نماز آغاز شده است و این اقدامات همچنان استمرار خواهد داشت.
لطیفی نائب رئیس شورای اسلامی شهر در این بازدید بیان کرد: یکی از سرفصل هایی که در شورای اسلامی شهر برای زیباسازی و منظری مناسب در نظر گرفته شده مربوط به نورپردازی و المان های نوری است. وی افزود : المان های نوری و نور پردازی علاوه بر زیباسازی و ترویج نشاط شهروندی، نقش ارزنده ای در تقویت چشم انداز شب ممقان دارند.
گفتنی است در این بازدید قربانسیاهی ، رحیمی ، حاج علی اکبری اعضای شورای اسلامی شهر ، جعفری فرمانده نیروی انتظامی و مسئولین خدمات شهری شهرداری نیز حضور داشتند.

روابط عمومی شهرداری ممقان

https://eitaa.com/shahrdarimamaghan
گزارش تصویری طرحی نو و ایده ای جدید اجرای المان نوری در میدان نماز ممقان