تاریخ : دوشنبه 30 تير 1399
کد 120

تسطیح پیاده رو جلوی استخر باغیم زینه

به منظور تسهیل در تردد عابرین و زیباسازی منظر شهری پیاده رو جلوی استخر باغیم زینه واقع در خیابان جنت ، توسط واحد خدمات شهری شهرداری ممقان تسطیح گردید.

روابط عمومی شهرداری ممقان