آرشیو

تسطیح پیاده رو جلوی استخر باغیم زینه

تسطیح پیاده رو جلوی استخر باغیم زینه

(123)

به منظور تسهیل در تردد عابرین

دوشنبه 30 تير 1399
نصب پل و میله های یو شکل توسط شهرداری ممقان

نصب پل و میله های یو شکل توسط شهرداری ممقان

(98)

با عنایت به بازدیدهای قبلی مهندس نجمی

يکشنبه 29 تير 1399
بازدید مهندس نجمی از محلات علیا و سفلی

بازدید مهندس نجمی از محلات علیا و سفلی

(116)

در راستای درخواست همشهریان محترم محلات علیا

يکشنبه 29 تير 1399
عملیات هرس شاخه‌های درختان خشکیده معابر سطح شهر

عملیات هرس شاخه‌های درختان خشکیده معابر سطح شهر

(111)

با هدف تقویت و بهبود رشد درختان

يکشنبه 29 تير 1399
بازدید مهندس نجمی از پروژه های عمرانی

بازدید مهندس نجمی از پروژه های عمرانی

(104)

گزارش تصویری از بازدید مهندس نجمی

شنبه 28 تير 1399
بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از خیابان مفتح

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از خیابان مفتح

(144)

با عنایت به درخواست اهالی محترم واقع در محله علیا

شنبه 28 تير 1399
بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از خیابان باهنر

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از خیابان باهنر

(102)

با عنایت به درخواست ساکنین کوچه باهنر ۱۴

پنجشنبه 26 تير 1399
بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از معابر سطح شهر

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از معابر سطح شهر

(118)

بنا به درخواست ساکنین محترم خیابان جنت مهندس

پنجشنبه 26 تير 1399
بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از خیابان امام خمینی (ره)

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از خیابان امام خمینی (ره)

(125)

باعنایت به اینکه پیاده روهای شهر میتواند نقشی

پنجشنبه 26 تير 1399
رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر توسط شهرداری ممقان

رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر توسط شهرداری ممقان

(309)

در راستای زیباسازی چهره شهری

پنجشنبه 26 تير 1399