تاریخ : سه شنبه 20 خرداد 1399
کد 63

آسفالت ریزی معابر سطح شهر توسط شهرداری ممقان

شهرداری ممقان با هدف ارتقای کیفیت معابر شهری،خدمات رسانی و تسهیل در تردد شهروندان و وسائط نقلیه آسفالت ریزی کوچه شهید ادبی توسط واحد عمران شهرداری ممقان انجام شد.
 
گزارش تصویری کوچه ادبی