تاریخ : يکشنبه 18 خرداد 1399
کد 61

گیرکردن یک حلقه انگشتر در انگشت یکی از همشهریان

حلقه انگشتری که موجب تورم دست یکی از همشهریان شده بود توسط نیروهای آتش نشانی شهرداری ممقان از انگشت وی خارج گردید .

 

به گزارش واحد آتش نشانی شهرداری ممقان ، با مراجعه یکی از شهروندان به ایستگاه آتش نشانی مبنی بر گیرکردن یک حلقه انگشتر در انگشت دست راست ایشان ، آتش نشانان بلافاصله با استفاده از ابزار و تجهیزات انگشتربر و رعایت نکات ایمنی حلقه را بریده و از انگشت ایشان بیرون آوردند و شهروند محترم را از درد ناشی از تورم شدید انگشت نجات دادند.
بدینوسیله از شهروندان عزیز درخواست می گردد در صورت وقوع چنین حوادثی قبل ازانجام هر كاری با شماره ۱۲۵ تماس حاصل نموده ویا سریعاً به نزدیك ترین ایستگاه آتش نشانی مراجعه نمایند.

آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری ممقان