تاریخ : دوشنبه 19 خرداد 1399
کد 60

بازدید مهندس نجمی از معابر و اماکن سطح شهر

مهندس نجمی شهردار ممقان بهمراه کارشناسان شهرداری جهت تسریع در پاسخگویی به نیازها و درخواست های همشهریان عزیزاز معابر و اماکن سطح شهر بازدید بعمل آوردند.

♦ بازدید ازخیابان شهید سرداری بن بست چهارم و خیابان طالقانی کوچه دوم جهت آبروگذاری ؛ مقرر شد در صورت مشارکت اهالی محترم در احداث آبرو ،شهرداری ممقان نیزنسبت به ترمیم آسفالت معابر فوق اقدام نماید.
♦بازدید از خیابان جنت در خصوص ادامه جوب کشی در آن محل ؛مقرر شد با مالکین املاکی که نیاز به تعریض دارند مکاتبات لازم صورت پذیرد و در صورت مشارکت مالکین ، شهرداری در اولین فرصت اقدام به تکمیل جوب کشی محل مورد نظر نماید.
♦بازدید از محله امشج کوچه شهید مدنی جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
♦بازدید از کوچه شهید فهمیده مشهور به(طاغارکوچه سی) و کوچه شهید ادبی در خصوص وجود ملک مخروبه

روابط عمومی شهرداری ممقان 
گزارش تصویری بازدید