تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1399
کد 57

 سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد گرامیباد.

 

من 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام می کنم ."حضرت امام خمینی "


قیام 15 خرداد نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزات ملت قهرمان ایران است، كه رهبری داهیانه ی امام خمینی« قدس سره» و یاری روحانیان انقلابی  در تداوم آن، طی یك دوره ی پانزده ساله، نقش اساسی داشته است. و در همه ی آن سال ها سال روز 15 خرداد هیچ گاه در سكوت و خاموشی سپری نشد؛ زیرا كه 15 خرداد برای امت قهرمان و شهید پرور ایران، از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و خواهد بود. 

سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد گرامیباد.