تاریخ : يکشنبه 11 خرداد 1399
کد 53

تخریب و خاکبرداری ملک آقای بهمن ایمنی توسط شهرداری ممقان

ادامه عملیات آزادسازی، مسیرگشایی توسط واحد  خدمات شهری شهرداری ممقان

با توجه به مصالحه نامه فی مابین شهرداری ممقان با آقای بهمن ایمنی نسبت به ملک واقع در محله سفلی ،ارزن ابتدای کوچه شهید چمران ،شهرداری ممقان در عمل به تعهدات خود در چارچوب مصالحه صورت گرفته مساعدتهای لازم را در جهت تخریب و آزادسازی ملک نامبرده انجام داد.

تقدیر و تشکر از مالک محترم به جهت همکاری در مسیرگشایی

روابط عمومی شهرداری ممقان
گزارش تصویری تخریب و خاکبرداری ملک آقای بهمن ایمنی