تاریخ : پنجشنبه 8 خرداد 1399
کد 48

 امکان پرداخت عوارض خودرو بصورت غیر حضوری در شهرداری ممقانبدینوسیله به اطلاع مودیان عزیز می رساند شهرداری ممقان جهت سهولت و رفاه حال اقدام به پرداخت عوارض خودرواز طریق پیام رسان سروش نموده است ؛لذا مودیان می توانند جهت پرداخت مراحل ذیل را طی نمایند:
الف-تصویر مدارک خودرو 
۱- کارت ماشین یا برگ سبز  ۲- آخرین فیش پرداختی را در تمام ساعات شبانه روزاز طریق پیام رسان سروش به شماره موبایل ۰۹۹۳۰۳۲۹۳۶۳ ارسال نمایند.
ب-شهرداری دروقت اداری نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام و تصویرفیش را به مودی محترم ارسال خواهد نمود.
ج-مودی فیش ارسالی را به شماره کارت ۶۲۷۷۶۰۷۰۰۰۰۸۹۲۵۵ به نام شهرداری ممقان واریز نماید.
د-بعد از پرداخت فیش ،مفاصا حساب به شماره موبایل مودی ارسال و یا به دفترخانه مورد نظر فکس خواهد شد. 
همچنین مودیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۴۳۲۲۹۹۲-۰۴۱ واحد درآمد شهرداری ممقان تماس حاصل نمایند.

واحد درآمد شهرداری ممقان