تاریخ : پنجشنبه 8 خرداد 1399
کد 46

اطلاعیه شهرداری ممقان در خصوص بسته تشویقی عوارض نوسازی

بدینوسیله شهرداری ممقان در راستای ارج نهادن به همکاری مودیان خوش حساب بسته تشویقی تخفیف عوارض نوسازی و اصناف در نظر گرفته است ، لذا همشهریان عزیز جهت برخورداری از  تخفیفات ذیل می توانند به واحد درآمد شهرداری ممقان مراجعه نمایند.

🔸سه ماهه اول ۳۰٪
🔸سه ماهه دوم ۲۰٪
🔸سه ماهه سوم ۱۰٪
🔸سه ماهه چهارم  0%