تاریخ : شنبه 29 آبان 1400
کد 390

هفته بسیج گرامی باد

هفته بسیج گرامی باد

بسیج‌، ستاره سماواتیان در زمین است. و صاعقه مرگ ستمگران زمان، سلاح رهایی محرومان است و سوهان روح مستکبران، سنگرنشین سفره هفت‌سین باصفای آزادی است. مرد سنگر و سجاده و سپیده و سبزه و سرخ‌رویی و ستم سوزی  

هفته بسیج گرامی باد

روابط عمومی شهرداری ممقان