تاریخ : چهارشنبه 27 اسفند 1399
کد 287

شستشو و نظافت جدول های سطح شهر

گزارش تصویری از نظافت و شستشوی جدول های سطح شهر در راستای استقال از بهار و سال جدید، توسط واحد خدمات شهری شهرداری ممقان 


روابط عمومی شهرداری ممقان 
گزارش تصویری شست و شوی جدول های سطح شهر