تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1399
کد 216

بازدید از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ممقان مهندس نجمی شهردار ممقان به همراه کارشناسان فنی از پروژه های عمرانی در حال اجرا واقع در تقاطع خیابان شهید باکری و خیابان دارایی بازدید و نیز بر چگونگی روند انجام پروژه نظارت نمودند. 

روابط عمومی شهرداری ممقان 
گزارش تصویری بازدید از پروژه عمرانی تقاطع شهید باکری و دارایی